145

Ατομική

Book Now

About this service

Η Ατομική Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με "μπλοκάκι" προς έναν εργοδότη.

Service 08 Feature 01

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 08 Feature 02

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 08 Feature 03

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.