Επιλέξτε τη δική σας κάρτα προνομίων

Ατομική

 • A360° compact

  145€
  Κάθε χρόνο
  Η σωστή εξασφάλιση στην ιδιωτική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • A360° classik

  155€
  Κάθε χρόνο
  Ό,τι κι αν τύχει, αισθανθείτε εξασφαλισμένοι
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Επιπλέον μία εξώδικη πράξη σε κάθε σας υπόθεση
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Δημοφιλές

  A360° premium

  165€
  Κάθε χρόνο
  Ολοκληρωμένη εξασφάλιση στην ιδιωτική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Ολοκληρωμένη εξώδικη διαδικασία,
  • διαιτησία,
  • συμβόλαια
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ε360°compact

  185€
  Κάθε χρόνο
  H σωστή επιλογή στην επαγγελματική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματίας,
  • ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας
  • για την επαγγελματική δραστηριότητα σας.
 • E360° classic

  255€
  Κάθε χρόνο
  Ό,τι κι αν τύχει, αισθανθείτε εξασφαλισμένοι
   
  • Απεριόριστες νομικές πληροφορίες
  • και μια εξωδικαστική πράξη
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματίας,
  • ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας
  • για την επαγγελματική δραστηριότητα σας.
  • Τα μέλη της οικογένειάς σας,
  • εφ' όσον απασχολούνται στην επιχείρηση
 • Ε360° premium

  355€
   
  Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στην επαγγελματική σας ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • και σύνολο των εξωδικαστικών ενεργειών
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματίας,
  • ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας
  • για την επαγγελματική δραστηριότητα σας.
  • Τα μέλη της οικογένειάς σας,
  • εφ' όσον απασχολούνται στην επιχείρηση.
 • Ε360° Technologie

  385€
  Κάθε χρόνο
  Υψηλή νομική προστασία για Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας
   
  • Ολοκληρωμένη Nομική προστασία
  • σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας,
  • σύνολο των εξωδικαστικών ενεργειών ,
  • συμβόλαια, όροι χρήσης, προσωπικό απόρρητο,
  • προστασία δεδομένων, ταυτότητα (Impressum)
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας ως
  • κάτοχος ή διευθυντής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας,
  • κατασκευαστής ιστοσελίδων,
  • ή δραστηροποιήστε στο ηλεκτrονικό εμπόριο.
  • Είστε πριν την έναρξη στους παραπάνω τομείς
 • GK360° compact

  155€
  Κάθε χρόνο
  Ασφάλεια για σας και το/τα παιδί/-ιά σας
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο γονέας που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον
  • συγκατοικούν με τον γονέα.
 • GK360° classik

  165€
  Κάθε χρόνο
  Ό,τι κι αν τύχει, αισθανθείτε εξασφαλισμένοι
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Επιπλέον μία εξώδικη πράξη σε κάθε σας υπόθεση
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο γονέας που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  • εφόσον συγκατοικούν με τον γονέα.
 • GK360° premium

  175€
  Κάθε χρόνο
  Ολοκληρωμένη εξασφάλιση στην ιδιωτική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Ολοκληρωμένη εξώδικη διαδικασία,
  • διαιτησία,
  • συμβόλαια
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο γονέας που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  • εφόσον συγκατοικούν με τον γονέα.
 • Z360° compact

  165€
  Κάθε χρόνο
  Ασφάλεια για σας και την/τον σύντροφο σας
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο/Η ασφαλισμένος/ή και η/ο σύντροφος
 • Z360° classik

  175€
  Κάθε χρόνο
  Ό,τι κι αν τύχει, αισθανθείτε εξασφαλισμένοι
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Επιπλέον μία εξώδικη πράξη σε κάθε σας υπόθεση
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο/Η ασφαλισμένος/ή και η/ο σύντροφος
 • Z360° premium

  185€
  Κάθε χρόνο
  Ολοκληρωμένη εξασφάλιση στην ιδιωτική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Ολοκληρωμένη εξώδικη διαδικασία,
  • διαιτησία,
  • συμβόλαια
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο/Η ασφαλισμένος/ή και η/ο σύντροφος
 • ZK360° compact

  175€
  Κάθε χρόνο
  Ασφάλεια για σας και την οικογένεια σας
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο ασφαλισμένος, η/ο σύζυγος, η/ο σύντροφος και τα
  • ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  • εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς.
 • ZK360° classik

  185€
  Κάθε χρόνο
  Ό,τι κι αν τύχει, αισθανθείτε εξασφαλισμένοι
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Επιπλέον μία εξώδικη πράξη σε κάθε σας υπόθεση
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο ασφαλισμένος, η/ο σύζυγος, η/ο σύντροφος και τα
  • ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  • εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς.
 • ΖΚ360° premium

  195€
  Κάθε χρόνο
  Ολοκληρωμένη εξασφάλιση στην ιδιωτική σου ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • Ολοκληρωμένη εξώδικη διαδικασία,
  • διαιτησία,
  • συμβόλαια
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Ο ασφαλισμένος, η/ο σύζυγος, η/ο σύντροφος και τα
  • ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  • εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς.
 • test

  0.11€
   
  test test
   
  • test