Προστασία σε θέματα αποζημίωσης
 • Οταν θελήσετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας που απασχολούνται στην επιχείρησή σας, να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που σας προκάλεσε. 

 • Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 • Επίσης απαιτήσεις δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.

 • Το κατάστημα ενός ασφαλισμένου υφίσταται ζημία από ένα όχημα που εξετράπη και έπεσε πάνω του.

 • Ο οδηγός που φόρτωνε τραυματίζει ένα συνεργάτη της επιχείρησης.

 • Σε μια μικρή πόλη, ανταγωνιστής δυσφημίζει την ποιότητα των προϊόντων του ασφαλισμένου.

 • Προκαλείται φωτιά στο κατάστημα του ασφαλισμένου από αμέλεια ενός πελάτη που πέταξε αναμμένο τσιγάρο ή από φωτιά του διπλανού καταστήματος.

 • Ενας πελάτης ή παιδιά που παίζουν, σπάζουν την βιτρίνα του καταστήματος του ασφαλισμένου.

 • Από σπάσιμο υδραυλικών εγκαταστάσεων του επάνω ορόφου προκαλούνται ζημιές στα εμπορεύματα του ασφαλισμένου.

 • Πελάτης κλέβει εμπορεύματα από το κατάστημα του ασφαλισμένου.

 • Κατά την μεταφορά εμπορευμάτων καταστρέφεται το εμπόρευμα μετά από σύγκρουση που έγινε από υπαιτιότητα τρίτου.

Προστασία σε ποινικά θέματα

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στον χώρο εργασίας.

 • Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει οπωσδήποτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον έμπορο, γιατί παρέχει συμβουλευτική κάλυψη σε αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ’ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία.

 • Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στο χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λ.π.

 • Αγορανομικές παραβάσεις, όπως κατηγορίες για ελλειποβαρή πώληση προϊόντων, υπερβολική αύξηση τιμής κ.λ.π.

 • Ιδιοκτήτης βιοτεχνίας δεν ακολουθεί τις υγειονομικές οδηγίες εντός του χώρου της επιχείρησής του.

 • Πελάτης γλιστράει και τραυματίζεται μέσα στο χώρο του καταστήματος.

 • Από βλάβη μηχανής της επιχείρησης τραυματίζεται ένας εργάτης.

 • Από αμέλεια εργάτη που άφησε βέργες σιδήρου ή άλλα αντικείμενα στον χώρο εργασίας προκαλείται ατύχημα και διώκεται ο εργοδότης.

Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί κατά κανόνα ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχείρησης.

Προστασία σε εργατικές διαφορές

Οι περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων στα πλαίσια αυτής της σχέσης.

 • άδειες

 • επίδομα αδείας

 • υπερωρίες

 • υπερεργασία

 • ανανέωση συμβάσεων

 • καταγγελία συμβάσεων

 • απόλυση

Προστασία για διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς

Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων ή άλλων φορέων και αφορούν σε θέματα της επιχείρησης

Προστασία σε ζητήματα συμβάσεων

Αυτή παρέχεται κατά την διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις καθημερινής ζωής, όπως:

 • Αγορά καταναλωτικών προϊόντων,

 • Ελαττώματα μετά την αγορά,

 • Υπερχρεώσεις λογαριασμών,

 • Διαφορές με τράπεζες,

 • Υπερβολική χρέωση λογαριασμών τηλεφώνου, ρεύματος και άλλων παρόχων.

 • Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας,

 • Η αγορά συσκευής τηλεοράσεως, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, επαγγελματικών μηχανών και μηχανημάτων κλπ. αποδεικνύεται ελαττωματική,

Προστασία για διαφορές σχετικά με την επαγγελματική στέγη

Καλύπτει τις οι μισθωτικές διαφορές της επαγγελματικής στέγης, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους στα δικαστήρια κάθε μέρα, όπως:

 • Η μίσθωση του καταστήματος,

 • η διάρκεια της,

 • η ανανέωση της,

 • η χρήση του μισθωμένου χώρου,

 • το ενοίκιο και η αναπροσαρμογή του

 • Ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί ισχυρίζεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το μίσθιο.

 • Ιδιοκτήτης ζητάει από τον ενοικιαστή ασφαλισμένο υπερβολική αύξηση του ενοικίου.

 • Ιδιοκτήτης δεν επιστρέφει τα έξοδα που πλήρωσε για λογαριασμό του ο ενοικιαστής ασφαλισμένος.

είναι τα συνηθέστερα θέματα διαφωνίας από την οποία κινδυνεύει η άσκηση του επαγγέλματος του ενοικιαστή επαγγελματία και η επένδυσή του.

 

Προστασία σε θέματα διαφορών από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η ασφαλιστική εταιρία δεν καλύπτει:

 • την ασφαλισμένη επιχείρηση για την δραστηριότητα, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, μολονότι υπάρχουν συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., 

 • περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα.

Συμβιβασμός αντί μήνυσης

Σε κάποιες περιπτώσεις  είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, ειδικά εάν τα αντιμαχόμενα μέρη θα εξακολουθούν να έρχονται σε επαφή στο μέλλον και δεν μπορεί να αποφευχθεί η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ τους, να γίνει προσπάθεια συμβιβασμού, πριν την προσφυγή σε δικαστήρια, όπου θα επιβαρυνθεί η επιπλέον η σχέση τους. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα συχνά στο περιβάλλον εργασίας, όπου είναι ενδεικτική η επίτευξη συμβιβασμού. 

 

Αστική ευθύνη στην επαγγελματική δραστηριότητα

Αφορά στις διαφορές που προκύπτουν από την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του επιχειρηματία σχετικά με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα του.