Η Dikicard για την ασφάλεια του επιχειρηματία, του επιτηδευματία και του ελεύθερου επαγγελματία

Κυρίως οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κινούνται σε ένα περιβάλλον όπου οι αποφάσεις τους μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες. Ειδικά από νομικής άποψης! Ως επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας και έμπορος, μπορείτε ακόμη και παρά τη θέληση σας να εμπλακείτε γρήγορα σε μια υπόθεση νομικής φύσης. Σαν εργοδότης να είστε άμεσα αντιμέτωπος σε κάποια εργατική διαφορά. Αν οδηγείτε με το αυτοκίνητο της επιχείρησης σας, αν πρόκειται να μισθώσεται ένα γραφείο ή άλλο επαγγελματικό χώρο, αν έχετε θέματα με δημόσιες υπηρεσίες  ή αν επιζητάτε λύση σε εμπορικά ζητήματα, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για την προστασία σας.

 

Ως κάτοχος της Dikicard λαμβάνετε άμεσα „τις πρώτες βοήθειες„ και ανάλογα με την κάλυψη που θα επιλέξεται όχι μόνο, ώστε να συνεχίσετε να έχετε την αφοσίωση σας στραμένη στον παραγωγικό τομέα της επιχείρηση σας.

money-2943692_1920.jpg

Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε αυτόν που έπαθε κάποια ζημιά από τον υπαίτιο ή το κράτος.

directory-641914_1280_edited.jpg

Περιπτώσεις που αφορούν διαφορές επιχειρηματιών και ασφαλιστικών φορέων ή κρατικών υπηρεσιών.

Vertrag Papier Signing

Η Ασφάλεια, είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών

cop-1016218_1920_edited.jpg

Ποινικό αδίκημα χαρακτηρίζεται κάθε άδικη και υπαίτια πράξη προσώπου από την οποία και επέρχεται ζημία σε άλλο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο.

Unterzeichnen eines Vertrages

Σύμβαση είναι η διμερής δικαιοπραξία, στην οποία δύο αντιτιθέμενες δηλώσεις βουλήσεως κατευθύνονται στην παραγωγή του ίδιου θελημένου έννομου αποτελέσματος (π.χ. πώληση).

Geschäftshandschlag

Διευθέτηση με διαιτησία ή συγκατάθεση που όμως επέρχεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις – ή αμφοτερόπλευρος μετριασμός ακραίων αξιώσεων ή δικαιωμάτων που καταλήγουν σε «συμφωνία».

Arbeiter auf der Baustelle

“Εργατική διαφορά” σημαίνει οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, μεταξύ εργοδοτών και εργατών.

Desktop-Arbeitsbereich

Διαφορές σχετικά με το χώρο που παρέχεται για την εξυπηρέτηση μιας ορισμένης, επαγγελματικής συνήθως, ανάγκης.

Versicherungsvertreter

Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος στα πλαίσια της επαγγελαμτικής του δραστηριότητας προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Επιχειρείν στα μέτρα σου

Με λίγα κλικ γίνε μέλος και κάνε χρήση αμέσως των προνομίων της Dikicard.