• Ε360° Technologie

  385€
  Κάθε χρόνο
  Υψηλή νομική προστασία για Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας
   
  • Ολοκληρωμένη Nομική προστασία
  • σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας,
  • σύνολο των εξωδικαστικών ενεργειών ,
  • συμβόλαια, όροι χρήσης, προσωπικό απόρρητο,
  • προστασία δεδομένων, ταυτότητα (Impressum)
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας ως
  • κάτοχος ή διευθυντής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας,
  • κατασκευαστής ιστοσελίδων,
  • ή δραστηροποιήστε στο ηλεκτrονικό εμπόριο.
  • Είστε πριν την έναρξη στους παραπάνω τομείς