• Ε360° premium

  355€
  Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στην επαγγελματική σας ζωή
   
  • Απεριόριστη παροχή νομικών συμβουλών
  • και σύνολο των εξωδικαστικών ενεργειών
  • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:
  • Εσείς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματίας,
  • ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας
  • για την επαγγελματική δραστηριότητα σας.
  • Τα μέλη της οικογένειάς σας,
  • εφ' όσον απασχολούνται στην επιχείρηση.