Η Diki σου κάρτα για κάθε περίπτωση

money-494161_1920.jpg

Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε αυτόν που έπαθε κάποια ζημιά από τον υπαίτιο ή το κράτος.

directory-641914_1280_edited.jpg

Περιπτώσεις που αφορούν διαφορές φυσικών προσώπων και ασφαλιστικών φορέων ή κρατικών υπηρεσιών.

slip-up-709045_1920.jpg

Η Ασφάλεια, είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών.

prison-2572467_1280.jpg

Ποινικό αδίκημα χαρακτηρίζεται κάθε άδικη και υπαίτια πράξη προσώπου από την οποία και επέρχεται ζημία σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

laptop-3196481_1920.jpg

Σύμβαση είναι η διμερής δικαιοπραξία, στην οποία δύο αντιτιθέμενες δηλώσεις βουλήσεως κατευθύνονται στην παραγωγή του ίδιου θελημένου έννομου αποτελέσματος (π.χ. αγορά, πώληση).

Glückliche umarmende Paare

Διευθέτηση με διαιτησία ή συγκατάθεση που όμως επέρχεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις – ή αμφοτερόπλευρος μετριασμός ακραίων αξιώσεων ή δικαιωμάτων που καταλήγουν σε «συμφωνία».

office-932926_1920.jpg

Η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου διέπεται από νόμους, κανονισμούς και κοινές συμβάσεις, και ονομάζεται εργασιακή σχέση.

Landhausstil-Startseite

Θέματα που αφορούν σε κτήρια που χρησιμοποιούνται για στέγαση ανθρώπων.

questions-4304978_1920.jpg

Με γνώμονα πως κάθε επιθυμία αποτελεί και μία πρόκληση, αναζητούμε και βρίσκουμε την καλύτερη πιθανή λύση σε θέματα που που άπτονται περισσότερων του ενός τoµέων.

Με λίγα κλικ γίνε μέλος και κάνε χρήση αμέσως των προνομίων της Dickcard.